אבטלה נכות ומה שבניהם

לבנת פורן, מנכ"ל המרכז למימוש זכויות רפואיות

בימים בהם מילים כגון: פיטורין, אבטלה ומשבר כלכלי ממלאות את כותרות העיתונים, כולנו חוששים, עובדים רבים חוששים לאבד את ביטחונם הכלכלי ולהיפלט משוק העבודה, ניסיון העבר מלמד כי בתקופות אלו נכים ובעלי מוגבלויות עשויים להיות בין הראשונים להיפגע.

בנוסף מספרת לבנת פורן, קבלת הודעת פיטורין היא אירוע קשה לכל עובד אך עבור חלק קטן מדובר באירוע שילווה אותם לכל חייהם ועשויי לגרום לנזק פיזי ונפשי. בשנים האחרונות טיפולנו במספר מקרים בהם עקב הודעת פיטורים עובד לקה בלבו, עבר אירוע מוחי ואף פיתח תגובה נפשית במקרה שסיבת הפיטורין התבססה על האשמות שווא. עובדים אלו הוכרו כנפגעי עבודה.

הגידול באבטלה עלול לגרום לנכים לשוב למעגל הגמלאות והעוני –

קצבת נכות ממוצעת עומדת כיום על כ-2,500 ₪, כידוע מרבית המשפחות המתקיימות רק מקצבאות נמצאות מתחת לקו העוני וסובלות ממצוקה כלכלית, פיזית ונפשית. קצבת הנכות איננה יכולה לכלכל אדם יחיד ובטח שלא משפחה שלמה.

כמי שגדלה בקיבוץ והתחנכה על יסודות סוציאליסטיים אני מאמינה בחשיבות העבודה ליצירת חברה יצרנית ולא פחות מכך אני מאמינה בתרומתה של העבודה ליצירת תחושת הערך העצמי של היחיד. בייחוד אצל בעלי מוגבלויות להשתלבות בשוק העבודה השפעה מכרעת על הצלחתם להשתלב בחברה.

בשנים האחרונות חל שינוי תפישתי ומעשי בחוק הביטוח הלאומי שכותרתו "עידוד יציאת נכים לעבודה" ומקורו בהמלצת וועדת לרון ולפיו נכים שהשתלבו בעבודה ומשתכרים לא תישלל זכאותם לגמלת נכות אך כן יתבצע קיזוז מקצבתם באם שכרם יעלה על השכר הקבוע בחוק אך באופן שתמיד הכנסתם תגדל עם יציאתם לעבודה. שינוי חיובי של גידול מספר הנכים המשתכרים עלול להיבלם פשוט מאחר ובשוק בו הביקוש גדול מההיצע יהיו אלו בעלי המוגבלויות שיפגעו. עתידו של שינוי חשוב זה אשר הוציא נכים ממעל העוני עלול להיחרץ בעקבות המשבר הנוכחי.

הודעת פיטורין כפגיעה בעבודה –

קבלת הודעת פיטורים עבור חלק מהעובדים היא אירוע קשה וטראומטי, תחושת חוסר הוודאות לגבי הביטחון הכלכלי המלווה לעיתים בתחושת השפלה ולעיתים אף מלווה בהאשמות שווא של עובדים עלולה לגרום למתח נפשי ותגובות פיזיות נלוות כגון: אירוע לב, אירוע מוחי, טראומה נפשית ועוד.

עובד אשר סבל מאחת התופעות הנ"ל יוכל לפנות לביטוח לאומי בבקשה להכיר בפגיעתו כפגיעה בעבודה. משמעות ההכרה היא כי אותו עובד עשוי לקבל גמלה בשיעור של כ 75% משכרו ועד כ-31,000 ₪ לחודש.

הקושי במקרים אלו הוא הוכחת הקשר בין המצב הרפואי ואירוע הפיטורין, מתארת לבנת פורן, לאחרונה טיפלנו בעובד במערכת החינוך שהואשם ללא עוול בכפו כי הטריד מינית תלמידה. תחושת ההשפלה וחוסר האונים אשר ליוו את חקירתו במשטרה ועל ידי משרד החינוך הותירו בו נזק נפשי לשארית חייו. במשך חודשים לא יצא מביתו מחשש תגובותיהם של שכניו ומכריו. גם לאחר שזוכה מכל אשמה לא הצליח לשוב לעבודה מאחר וכל אינטראקציה עם תלמידים ומורים החמירה את מצבו. כתוצאה מטיפולנו הוא מקבל מידי חודש גמלה בשיעור של כ-3,000 ₪ לחודש.

במקרה אחר מספרת לבנת פורן, עובד בית חולים אשר פוטר לאחר ניסיונו להציף כשלים של המערכת בה עבד ושקע בדיכאון קשה מקבל כיום כ-7,000 ₪ לחודש וזאת על אף ששב למעגל העבודה לא באותו המקום.

 

קטגוריה: כללי

הוסף תגובה חדשה

TwoDiv