תיקון "עקרות הבית": לשים קץ לאפליית נשים בחוק הביטוח הלאומי

לא יאומן! מדינת ישראל, שנת 2010, וחוק הביטוח הלאומי מפלה בין גברים ונשים הזכאים לקצבת נכות כללית.

במרכז למימוש זכויות רפואיות, אנחנו לא מסתפקים רק בסיוע לאנשים לקבל את המגיע להם באופן פרטני, אלא גם פועלים באופן ציבורי כדי לבטל עיוותים בחוק, המונעים מאזרחים לקבל את מה שהיו אמורים לקבל.

היום אנחנו רוצים לעדכן אתכם בהצעת חוק חשובה שיזמנו, על מנת לתקן עיוות רב שנים, המפלה נשים עובדות בבואן לקבל קצבת נכות.

חוק הביטוח הלאומי הנוכחי, קובע כי נשים נשואות שעבדו עשרות שנים, ואשר אינן עובדות בשלוש השנים האחרונות, יוגדרו בבואן לתבוע קצבת נכות כ"עקרות בית".

את המצב האבסורדי הזה – אנחנו במרכז פועלים על מנת לשנות.
מדוע אישה שעבדה 20, 30, ולעיתים אף קרוב ל-40 שנה תיבחן כעקרת בית בעוד שגבר שלא עבד אפילו שנה אחת תיבחן אך ורק יכולתו להשתלב בשוק העבודה?

ומדוע חשוב בכלל לתקן עיוות זה? מרגע שהוגדרה האישה כ"עקרת בית", סיכוייה לקבל קצבת נכות כללית יורדים באחוזים ניכרים, וגם אם יוחלט כי היא זכאית לקצבה במרבית המקרים היא תקבל רק קצבה חלקית וחלק מהזכאויות הנוספות הניתנות לנכים ישללו ממנה.

החוק הנוכחי משקף את התפיסה הארכאית לפיה האישה הנשואה ממלאת את תפקיד "יושבת הבית" הדואגת לניהול משק הבית, בעוד הגבר נושא בעול פרנסת המשפחה. לפי כך, גבר שאינו עובד ומבקש לקבל קצבת נכות כללית ייבחן על פי יכולתו להשתלב בשוק העבודה. לעומתו, אישה המוגדרת כ-"עקרת הבית" תיבחן לצורך קבלת הקצבה ביכולתה להצליח במטלות משק הבית: ניקיון הבית, שטיפת כלים, תליית כביסה, ואפילו קילוף מלפפונים.

לתפיסתנו, הגדרות החוק הנוכחי אינן תואמות ערכי חברה שוויונית, המבקשת לשים קץ לאפלייתן של נשים. על כן יזמנו את הצעת החוק המתקנת.

בהצעת החוק שיזמנו, אנחנו מציעים על פי הצעת החוק המוגשת בימים אלו, הגדרת "עקרת הבית" תהיה זהה להגדרת הזכאות לקבלת קצבת זקנה, דבר שיבטיח כי נשים שרוב שנותיהן עבדו והיו שותפות מלאות בכלכלת המשפחה, יזכו לקבל קצבת נכות תוך בחינת סך שנות עבודתן, ולא רק השנים האחרונות שבהן לא עבדו.

כלומר- הצעת החוק מבחינה בין אישה ששילמה במשך תקופה ארוכה תשלומים חודשיים לביטוח הלאומי מהיותה מבוטחת, לבין אישה נשואה שלא עשתה כן ונחשבת לפיכך, לעקרת בית הפטורה מדמי ביטוח, על כל המשתמע מכך.

אנחנו במרכז למימוש זכויות רפואיות נפעל על מנת שהצעת החוק החשובה הזו תעבור, ויופסק המצב המפלה הזה, בו נשים שעבדו כל חייהן מוצאות את עצמן מוגדרות כ"עקרות בית", נבחנות במבחנים משפילים, ואינן מקבלות את המגיע להן.

נמשיך לעדכן אתכם כאן בבלוג על התפתחויות בתהליך החקיקה.


TwoDiv